Innehållsöversikt | Kontakta oss |
MEDLEM - LOGGA IN:     Användarnamn:     Lösenord:    -Behåll mig inloggad på denna datorn
Du är här: www.falbygdensfk.se

Brandflyget och lite information ifrån Frivilliga Flygkåren

Vi har ett läge som börjar bli allt mer kritiskt för vår operativa verksamhet. Sverige har beslutat att vi ska göra allt för att minska smittspridningen. Frivilliga Flygkåren följer givna direktiv från våra uppdragsgivare för att inte utsätta våra besättningar för mer smittorisk än nödvändigt. Därav ställdes våra utbildningar, övningar och träningar in. Brandflyget har just startat för säsongen och kommer att fullföljas enligt planering

Brandflyget

Vi har sett att på flera platser i landet så har brandflyget kommit igång. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har uppdaterat sin hemsida med texten nedan.

"Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna växt sig stora. Under 2019 upptäckte dessa flyg hela 91 skogsbränder i Sverige.

En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser. Det handlar då om:

  • skogsbrandbevakning med flyg
  • helikoptrar för brandbekämpning
  • mindre skopande flygplan för brandbekämpning

Skogsbrandbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även guida räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

- Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB."


Utbildningar inställda
Då våra piloter under lång tid inte kunnat träna sina färdigheter börja vi närma oss en kritisk nivå på aktuell flygerfarenhet. Våra färdigheter i navigering och hantering kamera mm som alltid behöver tränas blir snabbt sämre om vi inte får träna.

Kårstaben för ständig dialog med våra myndigheter om att kunna öppna upp för träningsverksamhet.

Tills vidare gäller stopp förm all träning. och utbildningsverksamhet fram till 28 juni.

Dispens för lättare transporter

Vi för en dialog med Transportstyrelsen kring detta.

Idag fick vi ett besked att de inte beviljat någon dispens. De vill ha ytterligare uppgifter med anledning att den typ av verksamhet klassas in i Part-CAT, Commercial Air Transport.Tipsa en kompis om denna artikeln:
(skriv mottagerens epost adress i första fältet)

Ditt namn/avsändare:

© 2009 Falbygdens Flygklubb.